Wie zijn we

Ons website-adres is: http://dreamcatchers-nederland.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat uw afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

De analytische gegevens worden geanonimseerd.

Met wie we uw data delen

We delen geen gegevens met ander partijen

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u hebt over uw data

Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Uw contactinformatie

Heeft u een vraag over ons privacybeleid? U kunt ons bereiken op info@dreamcatchers-nederland.nl

———————————————-

Who we are

Our website is http://dreamcatchers-nederland.nl.

What kinds of personal data do we colect and why

Replies

When you leave a reply on the site, we gather the data which is shown in the form and your IP address and data about the browser used in order to defend against spamming.

An anonimised string, made on the basis of the emailaddress of the visitor, also called a hash, can be sent to the Gravatar webservice if a you use this service. Their privacy policy page can be found at https://automattic.com/privacy/. After your reply is approven your profile picture is publically visible within the context of your reply.

Media

If you ar e a registered user and upload pictures you have to make sure the pictures have no location information in the EXIF headers. If you don’t other visitors of the website can download the pictures and see this information

Contactforms and Cookies

Cookies

When you leave a reply on our website you can choose wheter we can save your name, your email address and website in a cookie. We do this for your conveniance so you do not have to provide these data with another reply. These cookie are valid for a year.

Whe you browse to our login page we save a temporary cookie to check wheter your browser accepts these. This cookie does not contain any private information and is delete when you close your browser.

When you login to our website we save some cookies with your login information and information about the display you use for visiting the website. These login cookies are valid for two days and the display related cookies are valid for a year. If you check the ‘Remember me’ checkbox your login cookie will be valid for 2 weeks. If you log off from your account all cookies are deleted.

When you publish a reply or when you update it a supplemental cookie is saved by your browser. This cookie does not contain private information and only contains the ID of the reply you have updated or published. After a day this cookie is deleted.

Embedded content from other websites

Replies on our website can contain embedded content. Videos for example or pictures. Embedded content from other websites are treated in the same way as if you had visited the other website.

These websites can collect data about you, use cookies, or use tracking services from other parties and monitor your interaction with this embedded content, including the interaction with embedded content if you have an account and are logged in to this website.

Analytics

Analytical data always gets anonimised

With whom we share data

We do not share data with others

For how long do we keep your data

When you leave a reply the metadata about the reply will be stored forever. In this way we can track and approve new replies automatically instead of moderating them.

For registered users at our website (if apliccable), we also save personal data in their user profiles. All registered users can see, change or delete this data at any time (besides their login name). Website administrators can also see and change this information.

What are your rights regarding personal data?

If you have an acount at this website or if you leave replies you can ask for a export of the personal data we collect, including all data you have provided us. You also have the right to demand to delete the personal data we have collected. This does not apply to any data we are required to save with regard to administration, law or security purposes.

Were do we sent your data to?

Replies of visitors can be sent to an automated spam detection service.

Contact information

Do you have a question regarding our privacy policy? You can reach us by email at info@dreamcatchers-nederland.nl